Z dniem 28 stycznia 2020 zmianie uległ regulamin konkursu w punkcie 11.2 dotyczącym oceny 2 etapu.

Pierwotny zapis punktu 11.2:

Kryterium Waga Komentarz
MSE 0,5 Każdemu oferentowi przypisze się numer miejsca uzyskanego w rankingu MSE ( 1- najlepsza wartość)
MAPE 0,5 Każdemu oferentowi przypisze się numer miejsca uzyskanego w rankingu MSE ( 1- najlepsza wartość)

Nowy zapis punktu 11.2:

Kryterium Waga Komentarz
MSE 0,25 Każdemu oferentowi przypisze się numer miejsca uzyskanego w rankingu MSE ( 1- najlepsza wartość)
MAPE 0,25 Każdemu oferentowi przypisze się numer miejsca uzyskanego w rankingu MSE ( 1- najlepsza wartość)
Ocena koncepcji i  architektury dla modułu optymalizującego 0,30 Ocena modułu do optymalizacji cen
Ogólna ocena koncepcji 0,2 Ocena całokształtu zaproponowanej koncepcji, architektury i wykonanych prac.