Ministerstwo zapowiada zmiany w systemie rezerwacyjnym PKP Intercity.

PKP Intercity wraz z PKP Informatyka planują budowę nowego systemu centralnej rezerwacji miejsc i sprzedaży biletów zgodnego z założeniami projektu Wspólny Bilet – poinformował wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Jak wskazał projekt ten został zgłoszony do Krajowego Planu Odbudowy. Nowy system ma na celu zaoferowanie pasażerom zupełnie nowych funkcjonalności, które dotychczas nie były oferowane, co ułatwi dostęp do kolei jako środka transportu. Możliwość łatwej integracji z innymi systemami zwiększy multimodalność transportu kolejowego poprzez oferowanie jego wykorzystania wspólnie z transportem kołowym czy lotniczym, co wpłynie na ograniczenie wykorzystania indywidualnych środków transportu, takich jak samochód.

Zabrakło jednak szczegółów kiedy nowy system mógłby ruszyć.

Jak sama nazwa wskazuje system Kurs 90 został opracowany w latach 90. XX wieku w Niemczech i zakupiony przez ówczesne PKP. Działa do dziś. Ostatnio było o nim głośno, z uwagi na nierównomierne przydzielanie miejscówek w składach pociągów, co ma znaczenie w czasie pandemii. Pasażerowie byli tłoczeni w jednym wagonie, podczas gdy inne jechały puste. Stąd też ruszyła mocniejsza dyskusja o konieczności wdrożenia nowego systemu.

Warto wskazać, że pewne faktyczne kroki zostały poczynione. Pod koniec sierpnia 2020 roku PKP Informatyka opublikowała ogłoszenie o dialogu technicznym którego przedmiotem będzie uzyskanie informacji w zakresie budowy, instalacji, konfiguracji i utrzymania systemu sprzedaży i rezerwacji biletów w transporcie kolejowym, który mógłby zastąpić eksploatowane obecnie systemy.

Uzyskane informacje będą stanowić podstawę do przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania zakupowego oraz podjęcia decyzji w jakim zakresie Zapraszający dokona zakupu rozwiązania.

Do dialogu można było zgłaszać się do 4 września 2020 roku. Czekamy na efekty…

Źródło: Info Rail