Miło nam poinformować o zakończeniu w dniu 12 grudnia 2019 roku I etapu konkursu na opracowanie systemu zarządzania cenami biletów dla transportu kolejowego.

Poniższa tabela prezentuje oceny dokonane przez Zamawiającego po I etapie konkursu. Podmioty, których oceny dotyczą zostaną odsłonięte po zakończeniu konkursu.

Lp Podmiot Wynik sumaryczny
1 (zanonimizowany) 66.00
2 (zanonimizowany) 83.00
3 (zanonimizowany) 50.00
4 (zanonimizowany) 93.00
5 (zanonimizowany) 60.00
6 (zanonimizowany) 0.00
7 (zanonimizowany) 38.00
8 (zanonimizowany) 37.00
9 (zanonimizowany) 53.00

W wyniku oceny przyznano cztery nagrody w wysokości:

1 miejsce – 12.000 złotych,

2 miejsce – 8.000 złotych,

3 miejsce – 5.000 złotych,

4 miejsce – 4.000 złotych.

Wszyscy nagrodzeni uczestnicy zostali zaproszeni do II etapu konkursu.