Polskie Koleje Państwowe S.A. zawarły porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji oraz spółkami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP Informatyka sp. z o.o., którego celem jest współpraca spółek kolejowych z administracją państwową w zakresie zwiększenia poziomu bezpieczeństwa polskiej cyberprzestrzeni.

Porozumienie o współpracy podpisali: Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji oraz przedstawiciele zarządów Polskich Kolei Państwowych S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A i PKP Informatyka sp. z o.o. Dzięki nawiązanej współpracy jej uczestnicy będą mieli możliwości konsultowania proponowanych lub przyjętych przez sygnatariuszy rozwiązań technicznych i technologicznych, wykorzystywanych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych, systemów teleinformatycznych oraz informacji w obszarze cyfrowym. Współpraca spółek kolejowych z administracją państwową ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa polskiej cyberprzestrzeni, której jednym z największych i krytycznych użytkowników są spółki transportu kolejowego, będące także zarządcami infrastruktury krytycznej państwa. Porozumienie to służy wsparciu procesu koordynacji działań i konsolidacji służb w obszarze cyberbezpieczeństwa na kolei, w tym również realizacji prac związanych z utworzeniem tzw. Bezpiecznego Klastra Kolejowego Infrastruktury IT.

Nie wyobrażam sobie Polski bez transportu kolejowego i doceniam jego znaczenie w ograniczaniu wykluczenia komunikacyjnego. Tym bardziej cieszy fakt, że sektor kolejowy dołączył do grona podmiotów, które przyjęły najwyższe standardy cyberbezpieczeństwa – powiedział Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji. – Jestem przekonany, że w ramach współpracy zostaną wypracowane optymalne rozwiązania prawne i technologiczne, które pozwolą sprostać unikatowym wyzwaniom branży transportowej – dodał.

Niezwykle ważne jest szersze niż dotychczas spojrzenie na całokształt bezpieczeństwa danych i informacji, zgromadzonych w zasobach informatycznych poszczególnych podmiotów, mających kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania sektora kolejowego. Uznajemy bowiem, że cyberprzestrzeń, to terytorium „bez granic”, będące aktualnie największą i najbardziej zagrożoną przestrzenią agresywnego oddziaływania grup przestępczych i terrorystycznych. Obecnie mamy do czynienia już nie tylko z działaniami hackerskimi wykonywanymi przez indywidualne osoby, które mają na celu zmierzenie się z zabezpieczeniami systemów podmiotów publicznych, ale z wyspecjalizowanymi i profesjonalnie przygotowanymi atakami uderzającymi w newralgiczne punkty bezpieczeństwa państwa i obywateli – powiedział dr Rafał Zgorzelski, członek zarządu Polskie Koleje Państwowe S.A., przewodniczący Rady Polityki IT Grupy PKP i PKP PLK.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jako zarządca infrastruktury odpowiada za bezpieczeństwo całego sektora, a więc także obszaru cyberbezpieczeństwa. Sytuacja geopolityczna, w jakiej znajduje się nasz kraj, sprawia, że zabezpieczenie systemów automatyki kolejowej i wspierającej jej informatyki musi być w najwyższym standardzie. Jestem przekonany, że nasza współpraca z Ministerstwem Cyfryzacji oraz Grupą PKP pomoże nam wypracować najlepsze rozwiązania i dobre praktyki, które będą mogły być wykorzystane przez cały sektor kolejowy – powiedział Grzegorz Kurdziel, członek Zarządu, dyrektor ds. wsparcia operacyjnego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wiceprzewodniczący Rady Polityki IT Grupy PKP i PKP PLK.

Wyzwania związane z bezpieczeństwem rosną wraz z postępującą transformacją cyfrową. Rozwój  technologii w obszarze IT, konkurencja producentów rozwiązań informatycznych wymagają od spółek kolejowych zabezpieczenia właściwego poziomu usług w obszarze cyberbezpieczeństwa nie tylko w kontekście środowisk on-premise, chmury publicznej, chmury prywatnej, ale także z współpracy z nowoczesnymi środowiskami hybrydowymi. Rolą spółki PKP Informatyka oraz komórek IT spółek kolejowych jest  zapewnienie  odpowiednich kompetencje w tym obszarze. Wspólny dialog nad standardami i najlepszymi praktykami instytucji rządowych i spółek kolejowych pozwoli wypracować odpowiednie regulacje i wspólne rozwiązanie technologiczne dla administracji państwowej i sektora transportu kolejowego. PKP Informatyka uczestniczy w projektach budowy rozwiązań w obszarze Prywatnej Chmury Kolejowej, która będzie kluczowym elementem ekosystemu informatycznego dla wszystkich spółek sektora kolejowego umożliwiając optymalizację i konsolidację świadczonych usług – powiedział Tadeusz Turzyński, prezes Zarządu PKP Informatyka sp. z o.o.

Sygnatariusze porozumienia podkreślili także szczególną rolę współpracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, gdyż aktualnie istotne jest nie tylko realizowanie projektów w tym obszarze, ale przede wszystkim skonsolidowanie tych działań, m.in. poprzez połączenie sił na niwie współpracy, ukierunkowanej wymianie myśli technologicznej oraz wytworzenia efektywnych wzorców reagowania, zapewniających wysoką odporność systemów informatycznych oraz zdolność do natychmiastowego reagowania na ujawnione zagrożenia.