Przedstawiciele Komisji Europejskiej, międzynarodowi eksperci oraz menadżerowie z organizacji i spółek kolejowych spotkali się dziś w Warszawie, aby wspólnie określić najistotniejsze wyzwania dla branży IT w transporcie kolejowym.

Organizatorzy wydarzenia – Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP oraz Instytut Kolejnictwa, sformułowali szereg zagadnień, które przez trzy dni konferencji poruszać będą prelegenci oraz uczestnicy paneli dyskusyjnych.

Najważniejsze z nich dotyczyć będą kierunków rozwoju oraz budowania wiedzy o relacji między systemami IT oraz OT – zarówno dla infrastruktury, jak i taboru, ryzyk dla systemów cyfrowych płynących z cyberprzestrzeni oraz interoperacyjności systemów transmisji w relacji tor-pojazd, w tym systemu GSM-R oraz systemu FRMCS.

Podczas inauguracyjnego wystąpienia w roli współorganizatora Tadeusz Turzyński, Prezes PKP Informatyka, podkreślił rolę współpracy pomiędzy podmiotami kolejowymi, zwłaszcza spółkami należącymi do Grupy PKP.

„Realizacja postanowień Karty Grupy w obszarze IT oraz Polityki współpracy w zakresie informatyki i telekomunikacji w ramach Grupy PKP i PKP PLK zakłada budowanie kompetencji w komórkach IT poszczególnych spółek oraz ich uzupełnianie poprzez współpracę z PKP Informatyka. Celem tych działań jest optymalne wykorzystanie rozproszonych kompetencji oraz ustandaryzowanie w technologii i rozwiązań.

W konsekwencji powinno to doprowadzić do:

  • zmniejszenia kosztów utrzymania systemów IT na poziomie Grupy PKP i PKP PLK,
  • wypracowania wspólnego modelu zarządzania obszarem informatyki i telekomunikacji,
  • budowy kompetencji IT spółek kolejowych zgodnych z obszarem ich odpowiedzialności oraz posiadanych umiejętności.” – powiedział Tadeusz Turzyński.

W trakcie kolejnych dni konferencji przedstawiciele PKP Informatyka prezentować będą rozwiązania w zakresie diagnostyki i utrzymania systemów SRK na odległość oraz kompleksowego monitoringu taboru i infrastruktury kolejowej.