PKP Informatyka spółka z o.o. w wyniku przeprowadzonego z sukcesem przez jednostkę certyfikującą DNV GL Business Assurance audytu uzyskała przedłużenie certyfikatów potwierdzających spełnianie wymagań: normy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji: ISO/IEC 27001:2013, normy Systemu Zarządzania Jakością: ISO 9001: 2015 a także potwierdzenie ważności certyfikatu potwierdzającego spełnianie wymagań normy Systemu Zarządzania Usługami IT ISO/IEC 20000-1:2018.

Nasza Spółka po raz kolejny udowodniła, że działa zgodnie z wymogami międzynarodowych standardów oraz spełnia wymagania ustawowe i kontraktowe.

Wierzymy, że spełnianie przez nasz Zintegrowany System Zarządzania ww. wymagań przyczynia się do osiągania określonych celów, a poprzez systematyczne zwiększanie jakości produktów i usług, do wzrostu zadowolenia naszych Klientów.

Aktualne certyfikaty PKP Informatyka:

ISO/IEC 27001:2013

Certyfikat obejmuje zakres:
Usługi integratorskie systemów informatycznych, usługi cyberbezpieczeństwa, doradztwo i konsulting w zakresie usług informatycznych, udostępnianie infrastruktury teleinformatycznej, serwis techniczny i aplikacyjny, w odniesieniu do Deklaracji Stosowania wersja 5.7 z dnia 26.05.2023.
ISO 9001:2015

Certyfikat obejmuje zakres:
Usługi integratorskie systemów informatycznych, usługi cyberbezpieczeństwa, doradztwo i konsulting w zakresie usług informatycznych, udostępnianie infrastruktury teleinformatycznej, serwis techniczny i aplikacyjny.

ISO/IEC 20000-1:2018

Certyfikat obejmuje zakres:
System zarządzania usługami zapewniający wsparcie zarządzania usługami: cyberbezpieczeństwa, doradztwa w zakresie usług informatycznych, udostępniania infrastruktury teleinformatycznej, serwisu technicznego i aplikacyjnego, zgodnie z katalogiem usług.